Kompensacijos dydis


Keleiviui, kurio skrydis buvo atidėtas, atšauktas ar kurį buvo atsisakyta vežti, mokėtinos kompensacijos dydis pagal 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 261/2004 priklauso nuo skrydžio atstumo*:

Kompensacijos-dydis-1

250 EUR DYDŽIO KOMPENSACIJA

Mokėtina visų 1 500 kilometrų ar mažesnio atstumo skrydžių atveju, kai yra visos kompensacijos mokėjimo sąlygos.
Kompensacijos-dydis-1

400 EUR DYDŽIO KOMPENSACIJA

Mokėtina visų didesnio kaip 1 500 kilometrų atstumo ES vidaus ir visų kitų 1 500–3 500 kilometrų atstumo skrydžių atveju, kai yra visos kompensacijos mokėjimo sąlygos.
Kompensacijos-dydis-1

600 EUR DYDŽIO KOMPENSACIJA

Mokėtina visų kitų nei anksčiau nurodyti skrydžių atveju, kai yra visos kompensacijos mokėjimo sąlygos.
*Nurodytos kompensacijos oro vežėjo gali būti sumažintos 50 proc., jeigu keleiviui yra pasiūloma vykti į galutinę paskirties vietą kitu maršrutu ir kito skrydžio atvykimo laikas yra vėlesnis už keleivio įsigytame biliete nurodytą tvarkaraštyje numatytą atvykimo laiką mažiau kaip 2 valandomis, 1 500 kilometrų ar mažesnio atstumo skrydžių atveju, 3 valandomis, visų didesnio kaip 1 500 kilometrų atstumo Europos Sąjungos vidaus skrydžių ir visų kitų 1 500–3 500 kilometrų atstumo skrydžių atveju, 4 valandomis, visų kitų skrydžių atveju.