Dažniausiai užduodami klausimai

1. Ar galima atsakingam oro vežėjui pareikšti reikalavimą sumokėti kompensaciją dėl ankstesniais metais įvykusių skrydžių?
Taip galima, jeigu nėra praleistas 3 metų ieškinio senaties terminas. Šis terminas skaičiuojamas nuo atidėto, atšaukto skrydžio datos ar nuo atsisakymo vežti datos.
2. Ar galima reikalauti kompensacijos, jeigu skrydis buvo organizuotos turistinės kelionės dalis?
Taip galima, kompensacija turi būti mokama, esant visoms kompensacijos mokėjimo sąlygoms,tiek keleiviams, vykstantiems reguliariais, tiek ir nereguliariais skrydžiais, įskaitant skrydžius, kurie yra organizuotos turistinės kelionės dalis.
3. Ar kompensacija priklauso visiems keleiviams, ar tik tiems, kurie turi draudimą, sumokėjo papildomą įmoką, bilieto įsigijimo metu, ir pan.?
Kompensacija priklauso ir turi būti sumokėta visiems keleiviams, jeigu egzistuoja kompensacijos mokėjimo sąlygos, t. y. keleiviai neturi turėti jokio papildomo draudimo ar sumokėti papildomos įmokos, bilieto įsigijimo metu, tam, kad galėtų gauti kompensaciją pagal 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 261/2004.
4. Ar galima gauti kompensaciją, jeigu oro vežėjas, atidėjus ar atšaukus skrydį, suteikė viešbutį, maisto ir gėrimų, vadovaujantis 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 261/2004 nuostatomis?
Teisė į rūpinimąsi ir teisė į kompensaciją yra dvi savarankiškos teisės. Dėl to, esant visoms kompensacijos mokėjimo sąlygoms, atitinkamo skrydžio keleiviams turi būti mokama kompensacija, nepaisant to, kad keleiviams buvo teikta tam tikra pagalba (pvz., suteiktas viešbutis, maistas, gėrimai ir kt.) pagal 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 261/2004.
5. Kokių dokumentų originalus reikia išsaugoti, kad būtų galima kreiptis į mus pagalbos?
Daugeliu atveju jokių, kadangi net ir neturint dokumentų originalų, reikiamą informaciją galima gauti iš oro vežėjo bei kitų asmenų.
6. Kiek man kainuos jūsų teikiama pagalba?
Nesėkmės atveju – nieko (t. y. 0 EUR), o sėkmės atveju – 1/4 pagal 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 261/2004 Jums mokėtinos kompensacijos, jeigu nebus būtina inicijuoti teisminės bylos, ir tik oro vežėjui faktiškai išmokėjus atitinkamą kompensaciją (t. y. atsakingam oro vežėjui išmokėjus kompensaciją, atskaičiavus minėtą sumą, likusi kompensacijos dalis bus pervesta į Jūsų nurodytą banko sąskaitą). Pvz., Jums priklauso 600 EUR dydžio kompensacija ir ji visa oro vežėjo buvo faktiškai išmokėta, neiniciavus teisminės bylos, tokiu atveju 25 proc., kitaip tariant 150 EUR, atiteks mums kaip atlyginimas, o 450 EUR bus pervesta į Jūsų nurodytą banko sąskaitą. Tuo atveju, jeigu turės būti inicijuota teisminė byla, mums tenkančios kompensacijos dalis – 1/4 pagal 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 261/2004 Jums mokėtinos kompensacijos, jeigu nesusitarta kitaip.
7. Ar aš nepatirsiu kokių nors nenumatytų išlaidų, jeigu nuspręsiu pasinaudoti jūsų teikiama pagalba?
Jokių nenumatytų išlaidų Jūs nepatirsite. Vienintelės išlaidos, kurias patirsite su mumis sudarę atitinkamą sutartį ir tik sėkmės atveju – 1/4 pagal 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 261/2004 Jums mokėtinos kompensacijos, jeigu nebus būtina inicijuoti teisminės bylos, ir tik oro vežėjui faktiškai išmokėjus atitinkamą kompensaciją (t. y. atsakingam oro vežėjui išmokėjus kompensaciją, atskaičiavus minėtą sumą, likusi kompensacijos dalis bus pervesta į Jūsų nurodytą banko sąskaitą). Taigi, jeigu jokia kompensacija nebus faktiškai išmokėta – Jūs neturėsite mums mokėti nė vieno euro, nepriklausomai nuo to, ar mes bandydami gauti kompensaciją iš atsakingo oro vežėjo patyrėme kokių nors išlaidų. Tuo atveju, jeigu turės būti inicijuota teisminė byla, mums tenkančios kompensacijos dalis – 1/4 pagal 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 261/2004 Jums mokėtinos kompensacijos.
8. Ar aš patirsiu papildomų išlaidų, jeigu bus nuspręsta, kad yra tikslinga oro vežėjui ne tik pateikti pretenziją, bet ir inicijuoti teisminę bylą?
Ne, dėl to Jūs nepatirsite jokių papildomų išlaidų, atstovavimo teisme išlaidas, kaip ir pirminės pretenzijos parengimo išlaidas, mes dengiame savo sąskaita, siekdami tokiu būdu sudaryti kuo palankesnes sąlygas visiems keleiviams apginti savo pažeistas teises.
9. Kodėl man verta pasinaudoti jūsų pagalba?
Visų pirma, sudarius su mumis atitinkamą sutartį bei pateikus mums reikiamus dokumentus, Jums nereikės daugiau atlikti jokių papildomų veiksmų, bandant iš atsakingo oro vežėjo gauti atitinkamą kompensaciją. Taigi, norėdami apginti savo teises nesugaišite daug brangaus savo laiko. Antra, mūsų įmonė veikia sėkmės mokesčio pagrindu bei savo sąskaita finansuoja net ir atstovavimo teisme išlaidas, t. y. keleiviai nėra priversti investuoti iš anksto į tokį teisių gynimą savo lėšų. Taigi, net ir nesėkmės atveju Jūs neprarasite nė vieno euro, o sėkmės atveju gausite sutartą Jums priklausančios kompensacijos dalį. Trečia, mūsų patirtis ir turimas know how, kurio paprastai neturi patys keleiviai, daugeliu atveju yra būtinas sėkmingam teisės į kompensaciją įgyvendinimui. Ketvirta, kreipdamiesi į mus Jūs kartu sudarote geresnes sąlygas ir kitiems keleiviams apginti savo teises, kadangi sėkmės atveju Jūsų kompensacijos dalis, kuri atiteks mums kaip atlyginimas, bus skirta mūsų administracinėms bei kitoms išlaidoms padengti, siekiant vėliau apginti kitų tokioje pat padėtyje kaip Jūs atsidūrusių keleivių teises. Taigi, mūsų kvazikolektyvinio pobūdžio pagalba leidžia tiek Jums, tiek kitiems keleiviams optimizuoti savo išlaidas, siekiant vieningo tikslo – keleiviam priklausančių kompensacijų išmokėjimo.
10. Ar man priklauso kokia nors kompensacija?
Žr. skiltį Teisė į kompensaciją.
11. Kokio dydžio kompensacija man gali priklausyti?
Žr. skiltį Kompensacijos dydis.
12. Kokios yra mano kaip keleivio teisės pagal 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 261/2004?
Žr. skiltį Keleivių teisės.
13. Ką daryti, jeigu turiu kitų klausimų?
Susisiekite su mumis el. paštu info@atidetasskrydis.lt, per Facebook profilį arba užpildykite šio puslapio apačioje esančią užklausos formą. Pasistengsime su Jumis susisiekti per artimiausias 24 valandas bei atsakysime Jums į visus iškilusius klausimus ir suteiksime visą reikiamą informaciją.