Profesionali pagalba atidėto ar atšaukto skrydžio keleiviui su mažiausios kainos garantija!

Kuo mes galime padėti?

Norite pasinaudoti mūsų teikiama pagalba?

Nedvejokite ir užpildykite keleivio anketą!

Turite klausimų?

Susisiekite su mumis el. paštu [email protected], užpildydami šio puslapio apačioje esančią užklausos formą arba per Facebook paskyrą. Pasistengsime su Jumis susisiekti per artimiausias 24 valandas bei atsakysime Jums į visus iškilusius klausimus ir suteiksime visą reikiamą informaciją.

Išsamiau apie savo kaip keleivio teises skaitykite:

Keleivių teisės, Teisė į kompensaciją ir Kompensacijos dydis. Jeigu turite klausimų, galite taip pat peržvelgti Dažniausiai užduodamų klausimų skiltį (D.U.K.), kuri nuolat atnaujinama.

Keleivių teisės

Galima išskirti 4 pagrindines keleivių teises pagal 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 261/2004:

Teisė į kompensaciją

Atsisakius vežti, atšaukus arba atidėjus skrydį keleiviui gali priklausyti iki 600 EUR dydžio kompensacija (išsamiau žr. skiltį Teisė į kompensaciją).

Teisė į rūpinimąsi

Atsisakius vežti arba atšaukus skrydį keleiviui turi būti nemokamai pasiūloma maisto ir gaiviųjų gėrimų, atsižvelgiant į laukimo laiką, taip pat turi būti pasiūloma 2 kartus nemokamai paskambinti telefonu, išsiųsti telekso ar fakso pranešimus arba elektroninius laiškus. Tuo atveju kai yra būtina pasilikti vieną ar daugiau naktų, arba kai būtina pasilikti ilgiau nei buvo numatęs keleivis, keleiviui turi būti pasiūlomas nemokamas apgyvendinimas viešbutyje bei transportas iš oro uosto į apgyvendinimo vietą ir atgal. Atidėjus skrydį 2 valandoms ir daugiau (laikas priklauso nuo skrydžio atstumo) keleiviui turi būti nemokamai pasiūloma maisto ir gaiviųjų gėrimų, atsižvelgiant į laukimo laiką, taip pat turi būti pasiūloma 2 kartus nemokamai paskambinti telefonu, išsiųsti telekso ar fakso pranešimus arba elektroninius laiškus. Tuo atveju kai pagrįstai tikimasi, kad išvykimo laikas bus ne anksčiau kaip kitą dieną po anksčiau skelbto išvykimo laiko, keleiviui turi būti pasiūlomas nemokamas apgyvendinimas viešbutyje bei transportas iš oro uosto į apgyvendinimo vietą ir atgal.

Teisė atgauti sumokėtą sumą arba vykti kitu maršrutu

Atsisakius vežti arba atšaukus skrydį keleiviui suteikiama teisė pasirinkti: (a) atgauti visą už perkant bilietą sumokėtą sumą, už neįvykusios kelionės dalį arba dalis sumokėtą sumą ir už jau įvykusią kelionės dalį ar dalis sumokėtą sumą, jei pagal keleivio numatytą kelionės planą skrydis nebeteko prasmės, taip pat kai tai aktualu, kuo greitesnį skrydį į pirmąją išvykimo vietą (ši teisė suteikiama taip pat ir tais atvejais, kai skrydis atidedamas ne mažiau kaip 5 valandoms); (b) kaip galima greitesnį nukreipimą kitu maršrutu į galutinę paskirties vietą panašiomis kelionės sąlygomis; (c) nukreipimą kitu maršrutu į galutinę paskirties vietą panašiomis kelionės sąlygomis kitu keleiviui patogiu laiku, jeigu yra vietų.

Teisė atgauti dalį už bilietą sumokėtos kainos

Perkėlus keleivį į žemesnę klasę nei nurodyta įsigytame biliete, keleiviui turi būti grąžinta nuo 30 proc. iki 75 proc. bilieto kainos (grąžintina dalis priklauso nuo skrydžio atstumo).

Teisė į kompensaciją

Esant toliau nurodytoms sąlygoms keleivis turi teisę į iki 600 EUR dydžio kompensaciją, kurią paprastai turi sumokėti atsakingas oro vežėjas pagal 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 261/2004:

1 SĄLYGA

Keleivis turi turėti patvirtintą rezervavimą atitinkamam skrydžiui ir, išskyrus skrydžio atšaukimo atvejį, turi būti atvykęs laiku registruotis į atitinkamą skrydį, t. y. ne vėliau kaip likus 45 min. iki paskelbto išvykimo laiko arba kitu oro vežėjo, turizmo kelionių organizatoriaus arba įgaliotojo atstovo iš anksto raštu (įskaitant elektroninėmis priemonėmis) nurodyta tvarka ir laiku.

2 SĄLYGA

Skrydis turi (i) išvykti iš oro uosto, esančio tam tikroje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Norvegijoje, Islandijoje, Šveicarijoje, arba (ii) atvykti į oro uostą, esantį tam tikroje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Norvegijoje, Islandijoje, Šveicarijoje, iš trečiojoje šalyje esančio oro uosto (pastaruoju atveju, skrydį turi vykdyti oro vežėjas, turintis atitinkamą galiojančią veiklos licenciją, kurią išdavė tam tikra Europos Sąjungos valstybė narė ar Norvegija, Islandija, Šveicarija, ir neturi būti gauta lengvatų ar kompensacijų bei neturi būti suteikta pagalba trečiojoje šalyje).

3 SĄLYGA

(i) Keleivį turi būti atsisakyta vežti prieš keleivio valią (t. y. keleivį turi būti atsisakyta priimti skristi, nors jis ir būtų atvykęs laiku registruotis, pvz., dėl parduoto per didelio bilietų skaičiaus; išskyrus atvejus, kai yra pagrįstų priežasčių atsisakyti keleivį vežti, pvz., sveikatos, saugos ar saugumo sumetimais arba dėl nepakankamų kelionės dokumentų) arba (ii) skrydis turi būti atšauktas (t. y. turi būti nevykdomas anksčiau numatytas skrydis, kuriame buvo rezervuota bent viena vieta), arba (iii) skrydis turi būti atidėtas (t. y. keleivio atvykimo į galutinę paskirties vietą laikas turi skirtis 3 ar daugiau valandų nuo pradinio numatyto atvykimo laiko).

4 SĄLYGA

Jeigu skrydis buvo atšauktas – (i) Keleiviui turi būti nepranešta apie skrydžio atšaukimą prieš dvi ar daugiau savaites iki tvarkaraštyje numatyto išvykimo laiko; (ii) keleiviui turi būti nepranešta apie skrydžio atšaukimą prieš dvi (arba mažiau) savaites ir daugiau kaip prieš septynias dienas iki tvarkaraštyje numatyto išvykimo laiko ir neturi būti pasiūlyta keliauti kitu maršrutu, išvykstant ne daugiau kaip dviem valandomis anksčiau už numatytą išvykimo laiką ir atvykstant į galutinę paskirties vietą mažiau kaip keturiomis valandomis vėliau už tvarkaraštyje numatytą atvykimo laiką; (iii) keleiviui turi būti nepranešta apie skrydžio atšaukimą prieš septynias dienas (arba daugiau) iki tvarkaraštyje numatyto išvykimo laiko ir neturi būti pasiūlyta keliauti kitu maršrutu, išvykstant ne daugiau kaip viena valanda anksčiau už numatytą išvykimo laiką ir atvykstant į galutinę paskirties vietą mažiau kaip dviem valandomis vėliau už tvarkaraštyje numatytą atvykimo laiką.

5 SĄLYGA

Skrydis neturi būti atšauktas ar atidėtas dėl ypatingų aplinkybių, kurių nebūtų buvę galima išvengti net ir imantis visų pagrįstų priemonių (pvz., politinio nestabilumo, meteorologinių sąlygų, neleidžiančių vykdyti atitinkamo skrydžio, pavojaus saugumui, netikėtai atsiradusių skrydžių saugos trūkumų ir streikų, turinčių įtakos skrydį vykdančio oro vežėjo veiklos vykdymui, orlaivio techninės problemos, bet tik jeigu ji susijusi su įvykiu, kuris nėra būdingas normaliai oro vežėjo veiklai ir kurio dėl jo pobūdžio ir atsiradimo priežasčių negalima realiai valdyti).

6 SĄLYGA

Keleivio skrydis neturi būti nemokamas ar pagal mažesnį tarifą, kuriuo tiesiogiai ar netiesiogiai negali pasinaudoti visuomenė (pabrėžtina, kad skrydžio bilietai gali būti su nuolaida, kelionių paketo dalis ir pan.).

7 SĄLYGA

Turi būti nepraleistas 3 metų ieškinio senaties terminas, kuris yra skaičiuojamas nuo atidėto, atšaukto skrydžio datos ar nuo atsisakymo vežti datos (t. y. reikalavimą dėl kompensacijos išmokėjimo galima pareikšti dėl visų per pastaruosius 3 metus vykusių skrydžių).

Kompensacijos dydis

Keleiviui, kurio skrydis buvo atidėtas, atšauktas ar kurį buvo atsisakyta vežti, mokėtinos kompensacijos dydis pagal 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 261/2004 priklauso nuo skrydžio atstumo*:

 


Atstumą tarp oro uostų bei Jums galimai priklausančios kompensacijos dydį galite sužinoti atsiuntę mums užklausą ar paspaudę šią nuorodą http://www.airportcitycodes.com/calcform.aspx ir įvedę reikiamus duomenis.
*Nurodytos kompensacijos oro vežėjo gali būti sumažintos 50 proc., jeigu keleiviui yra pasiūloma vykti į galutinę paskirties vietą kitu maršrutu ir kito skrydžio atvykimo laikas yra vėlesnis už keleivio įsigytame biliete nurodytą tvarkaraštyje numatytą atvykimo laiką mažiau kaip 2 valandomis, 1 500 kilometrų ar mažesnio atstumo skrydžių atveju, 3 valandomis, visų didesnio kaip 1 500 kilometrų atstumo Europos Sąjungos vidaus skrydžių ir visų kitų 1 500–3 500 kilometrų atstumo skrydžių atveju, 4 valandomis, visų kitų skrydžių atveju.

D.U.K.

1. Ar galima atsakingam oro vežėjui pareikšti reikalavimą sumokėti kompensaciją dėl ankstesniais metais įvykusių skrydžių?
Taip galima, jeigu nėra praleistas 3 metų ieškinio senaties terminas. Šis terminas skaičiuojamas nuo atidėto, atšaukto skrydžio datos ar nuo atsisakymo vežti datos.
2. Ar galima reikalauti kompensacijos, jeigu skrydis buvo organizuotos turistinės kelionės dalis?
Taip galima, kompensacija turi būti mokama, esant visoms kompensacijos mokėjimo sąlygoms,tiek keleiviams, vykstantiems reguliariais, tiek ir nereguliariais skrydžiais, įskaitant skrydžius, kurie yra organizuotos turistinės kelionės dalis.
3. Ar kompensacija priklauso visiems keleiviams, ar tik tiems, kurie turi draudimą, sumokėjo papildomą įmoką, bilieto įsigijimo metu, ir pan.?
Kompensacija priklauso ir turi būti sumokėta visiems keleiviams, jeigu egzistuoja kompensacijos mokėjimo sąlygos, t. y. keleiviai neturi turėti jokio papildomo draudimo ar sumokėti papildomos įmokos, bilieto įsigijimo metu, tam, kad galėtų gauti kompensaciją pagal 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 261/2004.
4. Ar galima gauti kompensaciją, jeigu oro vežėjas, atidėjus ar atšaukus skrydį, suteikė viešbutį, maisto ir gėrimų, vadovaujantis 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 261/2004 nuostatomis?
Teisė į rūpinimąsi ir teisė į kompensaciją yra dvi savarankiškos teisės. Dėl to, esant visoms kompensacijos mokėjimo sąlygoms, atitinkamo skrydžio keleiviams turi būti mokama kompensacija, nepaisant to, kad keleiviams buvo teikta tam tikra pagalba (pvz., suteiktas viešbutis, maistas, gėrimai ir kt.) pagal 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 261/2004.
5. Kokių dokumentų originalus reikia išsaugoti, kad būtų galima kreiptis į mus pagalbos?
Daugeliu atveju jokių, kadangi net ir neturint dokumentų originalų, reikiamą informaciją galima gauti iš oro vežėjo bei kitų asmenų.
6. Kiek man kainuos jūsų teikiama pagalba?
Nesėkmės atveju – nieko (t. y. 0 EUR), o sėkmės atveju – 1/4 pagal 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 261/2004 Jums mokėtinos kompensacijos, jeigu nebus būtina inicijuoti teisminės bylos, ir tik oro vežėjui faktiškai išmokėjus atitinkamą kompensaciją (t. y. atsakingam oro vežėjui išmokėjus kompensaciją, atskaičiavus minėtą sumą, likusi kompensacijos dalis bus pervesta į Jūsų nurodytą banko sąskaitą). Pvz., Jums priklauso 600 EUR dydžio kompensacija ir ji visa oro vežėjo buvo faktiškai išmokėta, neiniciavus teisminės bylos, tokiu atveju 25 proc., kitaip tariant 150 EUR, atiteks mums kaip atlyginimas, o 450 EUR bus pervesta į Jūsų nurodytą banko sąskaitą. Tuo atveju, jeigu turės būti inicijuota teisminė byla, mums tenkančios kompensacijos dalis – 1/4 pagal 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 261/2004 Jums mokėtinos kompensacijos. Taip pat žr. skiltį Mūsų pagalba.
7. Ar aš nepatirsiu kokių nors nenumatytų išlaidų, jeigu nuspręsiu pasinaudoti jūsų teikiama pagalba?
Jokių nenumatytų išlaidų Jūs nepatirsite. Vienintelės išlaidos, kurias patirsite su mumis sudarę atitinkamą sutartį ir tik sėkmės atveju – 1/4 pagal 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 261/2004 Jums mokėtinos kompensacijos, jeigu nebus būtina inicijuoti teisminės bylos, ir tik oro vežėjui faktiškai išmokėjus atitinkamą kompensaciją (t. y. atsakingam oro vežėjui išmokėjus kompensaciją, atskaičiavus minėtą sumą, likusi kompensacijos dalis bus pervesta į Jūsų nurodytą banko sąskaitą). Taigi, jeigu jokia kompensacija nebus faktiškai išmokėta – Jūs neturėsite mums mokėti nė vieno euro, nepriklausomai nuo to, ar mes bandydami gauti kompensaciją iš atsakingo oro vežėjo patyrėme kokių nors išlaidų. Tuo atveju, jeigu turės būti inicijuota teisminė byla, mums tenkančios kompensacijos dalis – 1/4 pagal 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 261/2004 Jums mokėtinos kompensacijos. Taip pat žr. skiltį Mūsų pagalba.
8. Ar aš patirsiu papildomų išlaidų, jeigu bus nuspręsta, kad yra tikslinga oro vežėjui ne tik pateikti pretenziją, bet ir inicijuoti teisminę bylą?
Ne, dėl to Jūs nepatirsite jokių papildomų išlaidų, atstovavimo teisme išlaidas, kaip ir pirminės pretenzijos parengimo išlaidas, mes dengiame savo sąskaita, siekdami tokiu būdu sudaryti kuo palankesnes sąlygas visiems keleiviams apginti savo pažeistas teises. Taip pat žr. skiltį Mūsų pagalba.
9. Kodėl man verta pasinaudoti jūsų pagalba?
Visų pirma, sudarius su mumis atitinkamą sutartį bei pateikus mums reikiamus dokumentus, Jums nereikės daugiau atlikti jokių papildomų veiksmų, bandant iš atsakingo oro vežėjo gauti atitinkamą kompensaciją. Taigi, norėdami apginti savo teises nesugaišite daug brangaus savo laiko. Antra, mūsų įmonė veikia sėkmės mokesčio pagrindu bei savo sąskaita finansuoja net ir atstovavimo teisme išlaidas, t. y. keleiviai nėra priversti investuoti iš anksto į tokį teisių gynimą savo lėšų. Taigi, net ir nesėkmės atveju Jūs neprarasite nė vieno euro, o sėkmės atveju gausite sutartą Jums priklausančios kompensacijos dalį. Trečia, mūsų patirtis ir turimas know how, kurio paprastai neturi patys keleiviai, daugeliu atveju yra būtinas sėkmingam teisės į kompensaciją įgyvendinimui. Ketvirta, kreipdamiesi į mus Jūs kartu sudarote geresnes sąlygas ir kitiems keleiviams apginti savo teises, kadangi sėkmės atveju Jūsų kompensacijos dalis, kuri atiteks mums kaip atlyginimas, bus skirta mūsų administracinėms bei kitoms išlaidoms padengti, siekiant vėliau apginti kitų tokioje pat padėtyje kaip Jūs atsidūrusių keleivių teises. Taigi, mūsų kvazikolektyvinio pobūdžio pagalba leidžia tiek Jums, tiek kitiems keleiviams optimizuoti savo išlaidas, siekiant vieningo tikslo – keleiviam priklausančių kompensacijų išmokėjimo. Taip pat žr. skiltį Mūsų pagalba.
10. Ar man priklauso kokia nors kompensacija?
Žr. skiltį Teisė į kompensaciją.
11. Kokio dydžio kompensacija man gali priklausyti?
Žr. skiltį Kompensacijos dydis.
12. Kokios yra mano kaip keleivio teisės pagal 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 261/2004?
Žr. skiltį Keleivių teisės.
13. Ką daryti, jeigu turiu kitų klausimų?
Susisiekite su mumis el. paštu [email protected], per Facebook profilį arba užpildykite šio puslapio apačioje esančią užklausos formą. Pasistengsime su Jumis susisiekti per artimiausias 24 valandas bei atsakysime Jums į visus iškilusius klausimus ir suteiksime visą reikiamą informaciją.

Kontaktai

Norite pasinaudoti mūsų teikiama pagalba? Užpildykite keleivio anketą.

 

Turite klausimų? Susisiekite su mumis toliau nurodytais kontaktais arba užpildydami užklausos formą.

 

El. paštas: [email protected]
Facebook profilis: MB „Atidėtas skrydis“